Για Επαγγελματίες που εργάζονται με Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο

Η εφαρμογή Linguacuisine σχεδιάστηκε από κοινού με μια ομάδα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο από την Action Foundation, Newcastle, της Αγγλίας και στόχο έχει να τους βοηθήσει με δύο τρόπους. Πρώτον, οι μετανάστες σε μια χώρα μπορούν να μαγειρέψουν τις συνταγές για να μάθουν τη γλώσσα, την κουζίνα και την κουλτούρα της χώρας υποδοχής τους, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην ένταξή τους. Δεύτερον, οι μετανάστες μπορούν να παράγουν τις δικές τους συνταγές στη μητρική τους γλώσσα χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανάπτυξης (δημιουργό) ψηφιακής συνταγής, έτσι θα αποκτήσουν φωνή και ο γηγενής πληθυσμός στη χώρα υποδοχής τους να μπορέσει να γνωρίσει τον τρόπο ζωής τους πριν από την άφιξή τους. Ένας σημαντικός αριθμός ψηφιακών συνταγών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εφαρμογή Linguacuisine έχει δημιουργηθεί από μετανάστες στην Αγγλία.